Holland Cup

All Star Game on Saturday April 19 (click for details)

 
 

Volg ons ook op Facebook / Join us at Facebook: http://www.facebook.com/hollandcup  

 

 

De Hollandcup wordt georganiseerd door AS'80 en FC Almere  in samenwerking met Euro-Sportring.

Organised by FC Almere and AS'80 in collaboration with Euro-Sportring.

 

       

 

 

  

 

Welkom in Almere bij de 28ste editie van de Holland Cup, 6de editie Pasen!

 

Beste sportvrienden,

Het doet me veel plezier namens het bestuur en de directie van de Stichting Euro-Sportring alle teams bij de Holland Cup te verwelkomen. Ik hoop dat de deelnemers zullen genieten van hun verblijf in Almere en dat ze een bijdrage zullen leveren aan een sportieve sfeer op en rond de sportvelden.

Bij deze wil ik tevens de leden van het organisatie comité van Holland Cup, het bestuur van FC Almere en  AS’80, en de gemeente van Almere, bedanken voor hun inzet om dit evenement mogelijk te maken.

Ik wens iedereen een geweldig fijne tijd en veel succes toe!

Gerhard Aigner - Zwitserland

Voorzitter Stichting Euro-Sportring

Erelid UEFA

 

 

Bienvenue à Almere pour la 28me édition de la Holland Cup, 6. Édition Pascale !

 

Chers amis sportifs,

C'est au nom du Comité Directeur de la fondation Euro-Sport­ring, que je souhaite avec grand plaisir la bienvenue à tou­tes les équipes prése­ntes. J'espère que tous les partici­pants passeront un séjour agréable à Almere et qu'ils contribu­ent à l'esprit d'amitié internationale.

C'est par cette voie que je veux remercier les membres du comité d'organisation de la Holland Cup, Le Comité Directeur de FC Almere et AS’80 et ainsi que la municipa­lité d’Almere pour avoir permis à ce tournoi de figurer sur le programme d'Euro-Sportring.

Je vous souhaite beau­coup de succès et un séjour inoubliable!

Gerhard Aigner - Suisse

Président de Euro-Sportring

Membre d’honneur de l’UEFA

 

 

Willkommen in Almere bei der 28. Ausgabe des Holland Cup, 6. Ostern Ausgabe !

 

Liebe Sportfreunde,

Ich freue mich sehr, im Namen von Vorstand und Direktion der Stiftung

Euro-Sportring alle Mannschaften beim Holland Cup willkommen heißen zu können. Ich hoffe, dass die Teilnehmer ihren Aufenthalt in Almere genießen und dass sie ihren Teil beitragen können zu einer sportlichen Atmosphäre rund um die Spielfelder.

 

Ich bedanke mich zugleich bei den Mitgliedern des Organisationskomitees des Holland Cup, beim Vorstand des FC Almere und AS’80 und sowie der Gemeinde von Almere für den Einsatz, der dieses Ereignis möglich macht.

Wir wünschen allen Beteiligten eine schöne Zeit und viel Erfolg!

Gerhard Aigner - Schweiz

Vorsitzender Stiftung Euro-Sportring

Ehrenmitglied der UEFA

 

 

Velkommen til Almere til den 28. udgave af Holland Cup, 6. påske udgave !

Kære sportsvenner!

Det er mig en stor glæde på vegne af bestyrelsen og ledelsen i Euro-Sportring Foundation at byde holdene velkomne. Jeg håber, at alle deltagere vil nyde deres ophold i Almere og at alle vil bidrage til at turneringen afvikles i en god international og sportslig atmosfære.

Herfra skal der også lyde en stor tak til medlemmerne af arrangements komiteen i Holland Cup, bestyrelsen i FC Almere og AS’80 og myndighederne i Almere. Alle har de bidraget til at gøre denne event mulig.

Jeg ønsker alle god fornøjelse og held og lykke med kampene!

Gerhard Aigner – Schweiz

Formand Euro-Sportring Foundation

 Æresmedlem UEFA

 

 

Welcome to Almere at the 28th edition of the Holland Cup, 6th Easter edition !

Dear Sport friends,

It gives me great pleasure to welcome all teams on behalf of the Board and the management of the Euro-Sportring Foundation. I hope that the participants will enjoy their stay in Almere and that they will contribute to the spirit of international sportsmanship.

From this place, I would like to thank the members of the organizing committee of the Holland Cup, the Board of FC Almere and AS’80 and the municipality of Almere for making this event possible.

I wish everybody a great time and every success!

Gerhard Aigner - Switzerland

Chairman Euro-Sportring Foundation

Honorary member UEFA